Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noNasjonal konferanse om mellomalderkyrkjer

Publisert 13/07/2017

Riksantikvaren, Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) og Valdresmusea inviterer til konferanse om dei norske mellomalderkyrkjene. Målgruppa er forskarar, forvaltarar, formidlarar og handverkarar. Velkomen til Valdres Folkemuseum, 8.-9. september 2017. Påmeldingsfrista er 25. august.

Les meir »

Oppland - Tidenes reisemål

Publisert 11/07/2017

Oppland er eit av landets største reiselivsfylke og i fleire hundre år har turister fått oppleve den rike naturen og kulturen i denne delen av landet. No kan du lære meir om historia åt reiselivet i Oppland, i ein ny publikasjon som Opplandsarkivet har gjeve ut, Oppland – Tidenes reisemål.

Les meir »

Amerikansk kor til Valdres

Publisert 05/07/2017

Måndag 17. juli vitjar ei amerikansk korforeining amfiet på Valdres Folkemuseum. The American Union of Swedish Singers (AUSS) vart etablert i 1892 for heimsjuke svensk-amerikanarar. Saman med The Portland Oregon Choir, som syng songar på alle dei nordiske språka, kjem AUSS til Valdres17. Konserten startar kl 13.00. Velkomen!

Les meir »

5. august kl. VF: Valkyrien (Jørn Hilme-stemnet)5. august kl. 11:00-14:00Bagn: Spesialomvising Gråbeinhølet og Bagnsbergatn