Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noNy direktør ved Valdresmusea

Publisert 05/10/2015

Styret for Valdresmusea har tilsett konstituert direktør, Ole Aastad Bråten, som direktør for Valdresmusea. Noverande direktør, Anne Marit Noraker, har på grunn av familiesituasjonen sin bedt om fritak frå direktørstillinga. Ho går no over i ei anna stilling ved musea.

Les meir »

Wergeland og folkemusikken

Publisert 29/09/2015

Onsdag 7. oktober kl. 19.00 held forskingsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, Anne Jorunn Kydland, foredrag om Henrik Wergeland (1808-1845) og forholdet hans til folkemusikken. Undervegs i programmet blir det sang, musikk og presentasjon av langeleiken etter Henrik. Stad: Valdres Folkemuseum, festsalen.

Les meir »

Basarkafé på Valdres Folkemuseum

Publisert 22/09/2015

Vennelaget for Valdres Folkemuseum inviterer til basarkafé i Munkekroen på Valdres Folkemuseum, desse tysdagane: tysdag 6. oktober, tysdag 3. november og tysdag 1. desember, alle dagar kl. 12.00. På basarkafé lagar vi fine handverksprodukt som blir lodda ut under den årlege vennelags-basaren i desember.

Les meir »

Oktober kl. KURS: Smiing for vaksne5. oktober kl. 18:30-21:30KURS: Søknadskriving