Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noNasjonal konferanse om mellomalderkyrkjer

Publisert 13/07/2017

Dei norske stav- og steinkyrkjene frå mellomalderen har blitt studert frå ulike perspektiv gjennom tidene; kunsthistorisk, arkitekturhistorisk og i samanheng med litteratur, kultur, teologi og kulturhistorie generelt. Under konferansen tar vi temperaturen på aktuell forsking, kunnskapsbehovet til forvaltninga og formidlinga i kyrkjene. Vi vil presentere resultat frå nyare forsking, ta opp moglege forskingsprosjekt for framtida og korleis ein kan formidle og ta i bruk forskingsresultat.


Deltakaravgift: 2000,- (inkl. seminar, utflukt og middag)
Påmelding til: info@valdres.museum.no
Påmeldingsfrist: Fredag 25. august
Overnatting: Scandic Valdres (Fagernes Hotell)

Torsdag ettermiddag blir det utflukt til Slidredomen og Lomen stavkyrkje i Vestre Slidre - med omvising og underhaldning. Deretter middag på Valdres Folkemuseum. For fullt PROGRAM.

Laurdagen inviterer dessutan Valdresmusea til foredrag i Hedalen stavkyrkje, der Elisabeth Andersen, Norsk institutt for kulturminneforsking, skal halde foredrag om Hedalsmadonnaen.

5. august kl. VF: Valkyrien (Jørn Hilme-stemnet)5. august kl. 11:00-14:00Bagn: Spesialomvising Gråbeinhølet og Bagnsbergatn