Bagn Bygdesamling
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noUtstillingar

Av faste utstillingar kan nemnast:

 

2. april kl. 12:00-16:00VF: Påskeverkstad for heile familien6. april kl. 19:00VF: Antisemittismens historie