Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noLedig stilling som konservator NMF 

Valdresmusea har ledig stilling som konservator NMF i 100 %. Konservatoren skal sikre ei heilskapleg og forsvarleg forvalting av arkiv- og gjenstandssamlingane ved Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger. Arbeidet skal gjerast i tråd med museets planar og standardar elles på området. Til stillinga følgjer ansvaret med vidareutvikling av arkiv- og magasinrom, ferdigstilling av ny fast utstilling og å koordinere den vitskaplege aktiviteten. Stillinga inngår i kulturhistorisk seksjon og konservatoren svarer til seksjonsleiaren.

Ansvarsområde: 
Arkiv- og gjenstandssamlingane ved alle museumsavdelingane. 

Arbeidsoppgåver: 
Inntak og ordning av arkiv og gjenstandar 
Registrering i Primus og Asta 

Produksjon av utstillingar ved alle avdelingar 
Forsking, vitskapleg tekstproduksjon og publisering 
Forelesing og undervisning til studentar og skuleelevar 

Utarbeide rutinar, system og arbeidsplaner 
Koordinere registreringsarbeidet med andre tilsette i seksjonen
Koordinere registreringsarbeidet med friviljuge
Halde dialog med KulturIT om Primus og Asta  
Orientere jamleg om status og melde frå om avvik 
Delta i relevante nettverk (regionale og nasjonale)
Delta i anna museumsarbeid etter avtale med overordna 

Vi kan tilby:
Ei ansvarsfull stilling med høve til personleg utvikling 
Høve til å påverke profil og utvikling av Valdresmusea
Eit positivt og hyggeleg arbeidsmiljø 
Medlemskap i KLP si pensjonsordning
Ein må ta høgde for kvelds- og helgearbeid i periodar 

Dine evner: 
Du er fagleg, nøyaktig og strukturert 
Du har stor kapasitet og evne til å ferdigstille arbeid på frist 
Du kan etablere system og følgje opp rutinar og instruksar 
Du har god munnleg og skriftlig framstillingsevne på bokmål og nynorsk
Du har god samarbeidsevne

Din kompetanse:
Høgare utdanning (minimum mastergrad) innan historie eller kulturhistorie 
Erfaring med museumsarbeid 
Erfaring med formidling, publisering og tekstproduksjon 
God IKT-kunnskap 

Arbeidsstad: Fagernes, Bagn og Hedalen. Vedkommande må ha førarkort og bil.  

For meir opplysning om stillinga, kontakt direktør Ole Aastad Bråten, mobil 907 63 635, eller administrasjonssjef Tove Stubbene, mobil 990 36 594. «Landsovereinskomsten for museum og andre kulturinstitusjonar» gjeld for Valdresmusea.
 
Søknad med CV sender du til ole.aastad.braten@valdres.museum.no eller Valdresmusea, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes. (Merk «søknad konservator»). Attestar skal berre sendast ved førespurnad.

Søknadsfrist: fredag 19. oktober 2018

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken