Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noLedig stilling som konservator

Valdresmusea er regionmuseum for Valdres, med avdelingar på Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger. Valdresmusea har 25 heilårstilsette og 40 sommartilsette. Formålet for musea er å drive bevaring, dokumentasjon, forsking og formidling knytt til den lokale kulturarven. Samlingane utgjer 25 000 gjenstandar, 650 arkiv, 13 000 lydopptak og 120 bygningar.

FORMÅL MED STILLINGA:
Konservatoren skal sikre ei forsvarleg forvalting av arkiv- og gjenstandssamlingane ved Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger, og i tråd med vedtatt langtidsplan. Stillinga inngår i Kulturhistorisk seksjon og svarer til seksjonsleiar.

ANSVARSOMRÅDE:
Arkiv- og gjenstandssamlingane ved alle avdelingane, og med vekt på papirarkiv og kulturhistoriske gjenstandar.

ARBEIDSOPPGÅVER:
• Fysisk og digital sikring av arkiv- og gjenstandsamlingane:
  - Inntak, reinhald og ordning
  - Registrering i Primus og Asta

• Tilgjengeleggjering:
  - Digitalt Museum og Arkivportalen
  - Utstillingar
  - Arrangement
  - Undervisning og artiklar

• Anna:
  - Utarbeide rutinar, system og arbeidsplaner for alle avdelingar
  - Koordinere registreringsarbeidet med dei andre tilsette i seksjonen
  - Koordinere registreringsarbeidet med dei friviljuge
  - Halde dialog med KulturIT (om Primus og Asta) 
  - Orientere jamleg om status for seksjonens arbeidsfelt og melde frå om avvik
  - Delta i relevante nettverk (arkivnettverk, samlingsnettverk, fotonettverk)
  - Delta i anna museumsarbeid etter avtale med overordna

VI KAN TILBY:
• Ei ansvarsfull stilling med høve til personleg utvikling
• Høve til å påverke utviklinga av Valdresmusea
• Eit positivt og hyggeleg arbeidsmiljø
• Medlemskap i KLP si pensjonsordning

DINE EVNER:
• Grundig og strukturert arbeid
• Etablere og følgje opp system og tidsplanar
• God munnleg og skriftlig framstillingsevne på bokmål og nynorsk
• God samarbeidsevne

DIN KOMPETANSE:
• Høgare utdanning (mastergrad) innan kulturhistoriske fag
• Erfaring frå museumsarbeid er ynskjeleg
• God IKT-kunnskap

Stillingsprosent: 100
Arbeidsstad: Fagernes, Bagn og Hedalen. Vedkommande må ha førarkort og bil. 

For opplysningar om stillinga: Kontakt konstituert direktør Ole Aastad Bråten, tlf. 907 63 635, eller økonomi- og personalsjef Tove Stubbene, tlf. 990 36 594. «Landsovereinskomsten for museum og andre kulturinstitusjonar» gjeld for Valdresmusea.

Søknad med CV sender du til ole-aastad.braten@valdres.museum.no eller Valdresmusea, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes. (Merk "søknad konservator"). Attestar skal berre sendast ved førespurnad.

Søknadsfrist: fredag 7. mars 2015

1. mars kl. 12:00-16:00Museumssundag på Valdres Fokemuseum3. mars kl. 09:00-15:30SEMINAR: Om hussopp