Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noÅrskort Valdresmusea 2017

Årskort gir deg:
Rabatt på bygningsvernkursa
Fri inngang til alle avdelingane i vanleg opningstid
Fri inngang til utstillingar og mange av arrangementa
Gratis kaffi i Munkekroen
Rabattar i museumsbutikken på Valdres Folkemuseum

Pris:
Familie 450,-  
Enkeltmedlem 350,-
Honnør/under 26 år 250,- 

Korleis:
Kjøp årskort på Valdres Folkemuseum, eller betal til konto: 2070.05.01524. Hugs å merke betalinga med «årskort». Kortet blir sendt i posten eller du kan hente det i museumsresepsjonen. Har du e-postadresse, så skriv på den også. Er årskortet ei gåve? Kontakt oss på info@valdres.museum.no

Velkomen!

(*)Navn:
Adresse:
Postnr/sted:
Telefon:
(*)E-post:
(*)Abonnementstype:
Abonnementspris per kalenderår 2017 2018
Familie kr 450 kr 450
Enkeltmedlem kr 350 kr 350
Honnør/ unge under 26 år kr 250 kr 250

Kommentar:

15. mars-26. april kl. 18:00-21:00VF: Kurs i treskjering, akantus25. april kl. 19:00VF: Vandreforedrag: Tre i bruk