Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noÅrskort Valdresmusea 2017

Årskort gir deg:
Rabatt i museumsbutikken og på handverkskursa
Fri inngang til alle avdelingane i vanleg opningstid
Fri inngang til utstillingar og mange av arrangementa
Gratis kaffi i Munkekroen

Pris:
Familie 450,-  
Enkeltmedlem 350,-
Honnør/under 26 år 250,- 

Korleis:
Kjøp årskort på Valdres Folkemuseum, eller betal til konto: 2070.05.01524. Hugs å merke betalinga med «årskort». Kortet blir sendt i posten eller du kan hente det i museumsresepsjonen. Har du e-postadresse, så skriv på den også. Har du spørsmål eller innspel, ring 61359900 eller skriv mail til info@valdres.museum.

Velkomen!

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken