Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noBygningsvernkurs i 2018

1: 16/23/30 JAN,3 FEB

Smiing for vidarekomne - for ungdom (24 timar) Pris: 2.000 (1800)
Valdres Folkemuseum

2: 17/24/31 JAN,4 FEB

Smiing vidarekomne - for vaksne (24 timar) Pris: 2.800 (2.500)
Valdres Folkemuseum

3: 27-28 JANUAR

Karveskurd (12 timar) Pris:
Valdres Folkemuseum

4: 24-25 MARS

Istandsetjing av gamle omnar (14 timar) Pris: 2.500 (2.200)
Valdres Folkemuseum

5: 9-14 APRIL

Lafting (45 timar) Pris: 5.500 (4.500)
Skiferplassen på Fagernes

6: 4-6 MAI

Linoljemåling og -produksjon (24 timar) Pris: 2.500 (2.200)
Valdres Folkemuseum

7: 25-27 MAI

Nevertekking (24 timar) Pris: 2.500 (2.200)
Valdres Folkemuseum

8: 8-10 JUNI

Muring av eldstad og trapp  (24 timar) Pris: 2.500 (2.200)
Valdres Folkemuseum

13: 24-26 AUGUST

Tekking med skifer  (24 timar) Pris: 2.500 (2.200)
Bagn Bygdesamling 

14: 7-9 SEPTEMBER

Restaurering av vindauge (19 timar) Pris: 3.500
Breie gard i Etnedal

15: 3. OKTOBER

Søknadsskriving, rettleiingskurs (7 timar) Pris: 300
Bagn Bygdesamling

16: 5-7 OKTOBER

Utskifting av tømmer i bygning som står oppe
Bautahaugen i Hedalen

  

Kursrekka
Kvart år tilbyr vi 10-15 ulike bygningsvernkurs, etter etterspurnad frå huseigarar og andre. Døme på emne er lafting, taktekking, restaurering av vindauge, gamle målingsteknikkar, smiing og muring. Målgruppa er særleg huseigarar, handverkarar og andre med interesse for eldre handverksteknikkar. Nokre av kursa er retta mot ungdom. Kursa er svært populære og blir oftast fullteikna. Vi tek atterhald om endringar. Kursprisen inkluderer mat og eventuelle materialar.

Rabatt for medlemmar i Verne-Vøla, Fortidsminnefore-ningen og innehaverar av årskort for Valdresmusea. Betaling til kontonummer 2070 05 01524, merk med kursnummer.

For påmelding og meir info: Kontakt bygningsvernrådgjevar Odd.Arne.Rudi@valdres.museum.no, tlf. 97 68 90 65.

Meir info om bygningvernarbeidet, sjå her

Last ned kurskatalog her

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken