Instrumentverkstaden
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noInstrumentverkstaden


     

Valdres Folkemuseum har verkstad for vedlikehald, reparasjon og produksjon av hardingfeler, langeleikar mm. I over ti år har vi stått for produksjonen av kvalitetsstrengar for Rudi Musikk. Verkstaden er ope måndag, onsdag og fredag. Treng du gode råd til vedlikehald og reparasjon av instrumentet ditt? Kontakt Knut Opheimsbakken på telefon 61 35 99 30.

Staten styrkar med 900 000

Frå Kulturdepartementet har Valdresmusea fått 900 000 kroner i auka på det årlege rammetilskottet. Auka er øyremerka vidareutvikling og drift av instrumentverkstaden på Fagernes. Rehabilitering av verkstaden og tilsetting av nye handverkarar er to av tiltaka i 2013. Valdresmusea takkar den politiske leiinga i departementet for pengestøtta.

 

6. januar kl. 11:00Basarkafé, Valdres Folkemuseum1. februar kl. 12:00-16:00Museumssundag på Valdres Fokemuseum