Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.no



7. desember 12:00-16:00 Skarke, Valdres Folkemuseum
21. november kl. 15:00"Er det mulig?", Valdres Folkemuseum25. november kl. Ikkje bestemtKurs i sliping av eggeverktøy, Valdres Folkemuseum