Studiesenteret
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noBygningsvernrådgjevar i Valdres 

  
Oppland fylkeskommune og Valdresmusea har tilsett Odd Arne Rudi som bygningsvernrådgjevar for Valdres. Dette er ein av tre stillingar ved Mjøsmuseet, Randsfjordsmuseene og Valdresmusea.

Stillinga inngår i eit fagleg nettverk i samarbeid med fylkeskonservator i Oppland fylkeskommune. Rådgjevaren skal hjelpe eigarar og andre som er interessert i kulturminnevern med praktisk rådgjeving. Stillinga er finansiert av fylkeskommunen, kommunane i regionen og museet.

Odd Arne Rudi har nå vorte varm i trøya, har vore ute på befaringar hjå ulike eigarar i Valdres, og har vore i kontakt med alle kommunane for å bistå i deira arbeid med kulturminnevern. Rådgjevaren er samarbeidspart for kommunane, og skal vere eit fagleg bindeledd mellom ulike delar av forvaltninga. Arbeidet går elles ut på hjelp og rettleiing i samband med søknadar, formidling, foredrag, analyse av tilstand av hus  – og han kan og vera aktiv som handverkar.

1 dagsverk
Bygningsvernrådgjevaren kan bistå med inntil 1 dagsverk pr. anlegg/eigar gratis, ut over det tek vi betalt for konsulentarbeid og handverkararbeid.

Kontaktinfo
Odd Arne Rudi
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065

 

26. mai kl. BB: Vi slepp vatn på oppgangsaga29. mai kl. 09:00VF: Fuglesongtur med fugleentusiast Rune Rødningen