Studiesenteret
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noBygningsvernrådgjevar i Valdres 

Odd Arne Rudi arbeidar som bygningsvernrådgjevar for Valdres. Dette er ein av tre stillingar ved Mjøsmuseet, Randsfjordsmuseene og Valdresmusea, og som inngår i eit fagleg nettverk med fylkeskonservatoren i Oppland. Rådgjevaren skal hjelpe eigarar og andre som er interessert i kulturminnevern med praktisk rådgjeving. Stillinga er finansiert av fylkeskommunen og Valdres-kommunane.

Rådgjevaren er samarbeidspart for kommunane og skal vere eit fagleg bindeledd mellom ulike delar av forvaltninga. Arbeidet går elles ut på hjelp og rettleiing i samband med synfaring og søknadar, i tillegg til formidlingsarbeid som kurs, foredrag og seminar. Rudi er også tilsett som seksjonsleiar for antikvarisk avdeling ved Valdresmusea. 

1 dagsverk
Bygningsvernrådgjevaren kan bistå med inntil 1 gratis dagsverk pr. anlegg/eigar, ut over det tek vi betalt for konsulentarbeid og handverkararbeid.

Kontaktinfo
Odd Arne Rudi, bygnignsvernrådgjevar  
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065

 

4. desember kl. 12:00-16:00VF: Førjulsarrangementet Skarke3. desember kl. BS: Lysfest på Bautahaugen