Valdres Folkemuseum
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noValdres Folkemuseum 1901-2017

    

 

FAGERNES: Valdres Folkemuseum vart etablert i 1901 og er av dei eldste og største friluftsmusea i landet med 105 historiske hus og anlegg. I Velkomstbygget frå 2010 kan du sjå utstillingar om landets eldste strengeinstrument langeleiken, bunadar, symbolbruk i folkekunsten, smijernsringar, stavkyrkjer og helsesport. Museumsbutikken tilbyr handverksprodukt, sylv og suvenirar, bøker og musikk.

Omvising
Frå mai og ut september tilbyr vi omvising ute i friluftsmuseet. I sommarferien inkluderer omvisinga også ein minikonsert med dyktige folkemusikarar og dansar. Vinterstid tek vi gruppene med på ei runde i utstillingane inne. Ein kan tinge omvising på ulike språk. Ei omvising varar rundt ein time. 

Tid til overs?
Du kan òg vandre rundt på eige hand. I Rudihuset sit instrumentmakarane Knut og Bård, som viser deg korleis hardingfela og langeleiken blir til. Filmframsyning og museumsrebus passar både ungar og vaksne. Det same gjeld styltrar eller ein tur langs naturstigen. Om sommaren svingar talentfulle ungdomar seg i dansen etter tonane frå hardingfela og langeleiken. Griser, høner, sauer og kyr går i utmarksområdet. Ofte sit budeia på stølen. Eit besøk i selet hennar er gjerne høgdepunktet for små og store.

Lunsj, middag eller ein kaffikopp?
Museumskafeen er ope heile året. Der møter du eit hyggeleg vertskap med lang erfaring innan matfaget. Kafeen er godt rusta for å ta seg av store og små grupper. Ta kontakt for tilbod og meny.

Historia
Valdres Folkemuseum vart stifta i den nasjonale rusen omkring hundreårsskiftet, 10. mars 1901. Det var den utflytte valdrisen Nils K. Ødegaard som tok til orde for at Valdres måtte få eit offentleg museum. Bak stiftinga låg ideen om kva styrkt medvit om fortida kunne få å seie for framtida åt folk i Valdres. I 1905 kjøpte museet Handeloftet frå garden Hande i Vestre Slidre. I mai 1906 vart Valdreshaugen (ei tre mål stor tomt) kjøpt frå Nes gard. Her kom Handeloftet opp. I 1917 selde museet Valdreshaugen og kjøpte 18,5 mål ute på Storøya. Sidan har dette vore tilhaldsstad for Valdres Folkemuseum. Valdres Folkemuseum er eit av dei største friluftsmusea i Noreg. Det er 100 hus og anlegg innanfor skigarden på museet. Mellomalderloftet frå Uppigard Høve er det eldste (frå før 1350) ikkje-kyrkjelege trehuset i Valdres i dag og vart oppsett på museet i 1946-1947. Museet har eit flott stølsområde. Her står stølshus frå 1700-talet og Tvengestølen frå 1948. Denne stølen vart oppsett på museet i 1998. 

Samlinga
Samlingane på Valdres Folkemuseum teller 27 000 gjenstandar. Her er landets eldste lokale folkemusikkarkiv med over 14 000 enkeltspor med musikk og song. Museet sitt fotoarkiv teller 85 000 bilete. Opplandsarkivet har ei avdeling her med om lag 600 ulike papirarkiv. Valdres Folkemuseum har eit studiesenter og ein instrumentverkstad med produksjon av langeleikar, hardingfeler og strenger. Valdres Folkemuseum er eigd av dei seks Valdres-kommunane.  

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken