Valdres Folkemuseum
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.no 

Opningstider og prisar 2016 - 2017

Høgsesongjulidagleg 10.00–17.00
Mellomsesongjuni og augustdagleg 10.00–16.00

Året elles

 

mon–fre 10.00–15.00  

 

Enkeltbillettar, sommarferien

Vaksne Kr 95,-
Pensjonistar/studentarKr 85,- 
Born (7-16 år)Kr 55,-
Familie (to vaksne, to barn)Kr 230,-

Enkeltbillettar, skuldersesong mai-september

Vaksne Kr 55,-
Pensjonistar/studentarKr 45,- 
Born (7-16 år)Kr 25,-
Familie (to vaksne, to barn)Kr 130,-

Resten av året

Gratis! 

Årskort

Årskort til Valdresmusea gir fri inngang til alle avdelingane i vanleg opningstid i høgsesongen • fri inngang til utstillingar og mange av arrangementa • gratis kaffi i Munkekroen • rabattar i museumsbutikken på Valdres Folkemuseum og på ulike handverkskurs • pris familie/vaksen/pensjonist/under 26: 450/350/250/250.                                                            

                                                                                           

 

 

26. august kl. 11:00-15:00VF: Landbruksdagen 201728-29. august kl. VF: Fagdagene 2017