Valdres Folkemuseum
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noUng på museum 

  

Barn og ungdom er ei viktig målgruppe for Valdresmusea, som tilbyr undervisingsprogram for skulelevar i alle aldrar. Saman med kommunane og skulene i Valdres har Valdresmusea eit ynske om at skuleelevar skal få høyre og sjå lokale utøvarar i kunst og handverk, musikk og dans. Kvar haust skipar Valdresmusea og husflidslaga i Valdres til "Ung husflid". Annonsering med påmeldingsfrist i mai.

 

Den kulturelle skulesekken 2016

Undervisingsopplegg for 2016 finn du her. Alle tilboda er tilpassa kompetansemål for læreplanverket. I 2016 satsar vi særleg på formidling av folkemusikktradisjonane i Valdres. "Musikkmagi" er eit morosamt skuleopplegg for elevar i 1.-10- klasse og inneheld omvising, konsert, spelkurs og danseopplæring.

Med unnatak av dei ni undervisingstilboda har alle skuleelevar fri adgang til Valdresmusea sine avdelingar i opningstida. Valdresmusea hjelper òg skulebarn som arbeider med prosjektarbeid.

4. desember kl. 12:00-16:00VF: Førjulsarrangementet Skarke3. desember kl. BS: Lysfest på Bautahaugen